piątek, 18 styczeń 2019 12:07

Polityka prywatności

I - Informacje o administratorze danych osobowych

Komenda Powiatowa PSP w Pajęcznie z siedzibą ul. Cmentarna 1, 98-330 Pajęczno, tel.34/ 311-42-04
jest administratorem danych osobowych Państwa, jako naszych klientów i kontrahentów.

 

II - Kategorie, cele, podstawy, okresy wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych

Wykonanie obowiązków prawnych:
– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie faktur sprzedaży i zakupów,
– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie formularzy reklamacji,
– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie dokumentacji księgowej,
– otrzymywanie, udostępnianie, przechowywanie atestów towarów,
– otrzymywanie, przechowywanie oświadczeń VAT.
Podstawa: art. 6 ust. 1 c RODO.
Okres: czas wynikający z przepisów.
2. Zawieranie i wykonanie umów, zleceń, zamówień
Podstawa: art. 6 ust. 1 b RODO.
Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym
przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub
wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.
3. Nasz prawnie uzasadniony interes:
– ustalanie, ochrona, dochodzenie roszczeń naszych lub wobec nas,
– weryfikacja wiarygodności płatniczej,
– pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów
(CEIDG, KRS, GUS, US, VIES itp.),
– tworzenie statystyk, analiz, zestawień na potrzeby własne firmy.
Podstawa: art. 6 ust. 1 f RODO.
Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym
przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobec
nas roszczeń przez czas trwania postępowania.

III - Kategorie odbiorców, którym przekazujemy Państwa dane osobowe

Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze: księgowej, podatkowej,
rachunkowej, kadrowej, prawnej, doradczej, konsultacyjnej itp.
2. Upoważnieni pracownicy naszej firmy.
3. Podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – jeśli zachodzi taka
potrzeba w celach nadania przesyłki listu lub towaru.
4. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) –
jeśli zachodzi taka potrzeba w celach zapłaty, zwrotów, roszczeń.
5. Podmioty nabywające wierzytelności – w przypadku nieopłacenia naszych
należności.
6. Instytucje publiczne: sądy, policja, prokuratura, komornicy, urzędy skarbowe,
ZUS, PIP, PIH itp. – w przypadku zażądania od nas lub dochodzenia przez nas
naszych należności i roszczeń.

IV - Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo złożyć do nas wniosek – zawsze w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru
(osobiście, drogą listową lub mailową), dotyczących Państwa danych osobowych o:
– dostęp do danych,
– sprostowanie i poprawienie danych,
– ograniczenie przetwarzania danych,
– usunięcie bezpodstawnie przetwarzanych danych,
– przeniesienie danych,
– cofnięcie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych,
– wniesienie sprzeciwu.
Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


V - Zabezpieczenie Państwa danych osobowych

W dbałości o Państwa dane osobowe stosujemy szereg różnych rodzajów zabezpieczeń,
dokładając wszelkich starań o ich bezpieczeństwo.

Czytany 5080 razy

CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.