wtorek, 21 luty 2017 10:01

System szkolenia strażaków OSP

Ustawy o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej z sierpnia 1991 roku przypisały Państwowej Straży Pożarnej wiodąca role w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG).

W skład systemu wchodzą wytypowane Ochotnicze Straże Pożarne, spełniając wiodącą role w systemie reagowania gminy i powiatu. Pozostałe Ochotnicze Straże Pożarne mimo, że nie wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego również uczestniczą w działaniach ratowniczych.

Zgodnie z ustawa o ochronie przeciwpożarowej Ochotnicze Straże Pożarne są jednostkami ochrony przeciwpożarowej, a szczegółowe zadania oraz organizacje określa ich statut, który w części dotyczącej spraw ochrony przeciwpożarowej podlega uzgodnieniu z właściwym terenowo komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

Ich podstawowymi zadaniami wynikającymi ze statutu sa m. in.:

  • prowadzenie działalności majaczej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwowa Strażą Pożarna, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  • działania na rzecz ochrony środowiska.

SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - link


CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.