środa, 22 luty 2017 12:00

Butle gazowe Propan-Butan bezpieczne i niebezpieczne

teren2

Butle gazowe Propan-Butan bezpieczne i niebezpieczne

W ramach domowych oszczędności użytkownicy często wymieniają butle na pozornie tańsze, nielegalnie napełniane przez rozlewnie do tego nieuprawnione. Bywa to przyczyną groźnych wypadków – wybuch nieszczelnej butli gazowej, w wyniku którego poszkodowani użytkownicy doznają śmierci lub ciężkich poparzeń ciała.

Popyt na rynku wzrasta, niestety wraz z nim intensyfikuje się zjawisko nielegalnego napełniania butli na stacjach autogazu. Konsumenci jednak nie zdają sobie sprawy z tego, że choć pozornie oszczędzają pieniądze, dają się oszukiwać niesolidnym „rozlewniom” i sami nieumyślnie stwarzają zagrożenie dla siebie i swoich bliskich!

Napełnianie jakichkolwiek butli gazowych na stacjach autogazu jest jednoznacznie zabronione.

Czyn ten jest zagrożony, co najmniej karą grzywny w postaci postępowania mandatowego do kwoty 500,00 zł. lub może być skutkiem odebrania koncesji na prowadzenie działalności albo zakazem użytkowania takiej stacji z uwagi na bezpośrednie zagrożenie dla ludzi z użytkowania instalacji nie przewidzianej w pozwoleniu koncesyjnym.

Bez specjalistycznej wagi, której nie posiadają stacje autogazu, trudno napełnić butlę w odpowiedniej ilości, często więc tego gazu jest za mało i konsument musi wkrótce wydać pieniądze na zakup następnej butli z gazem. Z drugiej strony butla gazowa, napełniona w nielegalnej „rozlewni”, może zostać przepełniona, co często prowadzi do rozszczelnienia butli. Jest to szczególnie niebezpieczne zimą, gdy gaz zmienia ciśnienie wraz ze zmianą temperatury.

Na zewnątrz utrzymują się niskie temperatury, a w domach, garażach i wszędzie tam, gdzie korzystamy z butli gazowych jest ciepło. Wraz ze zmianą temperatury otoczenia gaz zmienia ciśnienie, co bywa niebezpieczne dla użytkowników. Gaz jest bowiem sprężony w butli pod ciśnieniem. Wraz ze wzrostem temperatury o 1 stopień, ciśnienie w butli wzrasta o 7 atmosfer (dla porównania w kole samochodowym mamy ciśnienie 2 atmosfer).

Jeśli zatem butla jest napełniana nielegalnie, np.: na stacji autogazu lub w innym nieodpowiednim miejscu na mrozie, a potem zostaje przyniesiona do pomieszczenia, różnica temperatur może wynosić ok. 30 stopni i jest to z całą pewnością przenośna bomba, mogąca zniszczyć dorobek całego życia i zabić niewinnych ludzi!

Butla napełniana w profesjonalnej rozlewni zawiera tzw. poduszkę gazową gwarantującą bezpieczeństwo nawet przy bardzo dużej różnicy temperatur. Poduszka gazowa jest po prostu rezerwą miejsca w butli na zwiększenie pod wpływem temperatury objętości gazu w stanie ciekłym. Bezpieczną poduszkę uzyskuje się dzięki napełnieniu butli w 85% procentach. Takie rozwiązanie zawiera 11-kilogramowa butla gazowa.

Do wybuchu gazu może doprowadzić także uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa w butli. Tej usterki nie uda się wykryć poza legalną rozlewnią. Warto więc korzystać z usług firm, które biorą odpowiedzialność za sprzedawany produkt. Butle muszą być legalizowane tylko przez profesjonalne firmy.

Aby ustrzec się przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą nielegalnie napełniona butla, nie należy napełniać butli na stacjach autogazu. Warto kupować produkty tylko u sprawdzonego dostawcy, sprzedającego butle tylko jednej firmy. Należy także zawsze sprawdzać, czy na zaworze jest plomba bezpieczeństwa z takim samym logo firmy, jakie widnieje na butli.

Gaz w butlach wciąż używany jest przede wszystkim do kuchenek. Oprócz tego stosuje się go w ogrzewaczach gazowych oraz do napędzania wózków widłowych.

CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.