środa, 15 luty 2017 09:26

Historia KP PSP Pajęczno

 

Święty Florian - Patron Strażaków

         Najczęściej spotykanym wizerunkiem Św. Floriana jest, młodzieniec w stroju rzymskiego legionisty wylewający wodę ze skopka na płonący dom. Ten obraz Świętego przechodził wiele przeobrażeń w sztuce ludowej jak i sakralnej. Raz przedstawiano go jako żołnierza, potem jako oficera rzymskiego, a nawet księcia w hełmie i wspaniałej zbroi z lancą i proporcem w ręku. Niektóre opowieści ludowe mówiły, że Florian już jako dziecko ugasił pożar domu jednym skopkiem wody. Również wypadek jaki przydarzył się pewnemu węglarzowi, trudniącemu się wypalaniem węgli drzewnych ukazuje skuteczne pośrednictwo tego Świętego u tronu Stwórcy. Węglarz ów podczas pracy przy wypalaniu węgli poprawiał żarzący się stos drewna i nieopatrznie wpadł do żaru. Był to człowiek nabożny i wyznawca Świętego Floriana. W chwili grożącego mu niebezpieczeństwa westchnął do niego i w tym momencie rozżarzone węgle sczerniały, a węglarz cały i zdrów wydostał się na zewnątrz. Jeszcze inne podania umieszczają go w oddziale straży pożarnej w starożytnym Rzymie. Prawdopodobne wydaje się skojarzenie imion Floriana z legendy z Florianusem, który żył około 900 roku we Francji i był czczony jako patron broniący od ognia.

florian

Wg. "Żywotów Świętych" Św. Florian żył w końcu III wieku w prowincji Ufer Noricum [Austria] za panowania cesarzy Dioklecjana [245 - 316 n.e.] i Maksymiliana [235 - 238 n.e.]. Urodził się około 190 roku w Dolnej Austrii. W młodości poświęcił się służbie wojskowej i doszedł do stopnia dowódcy oddziału. W tym czasie bardzo dręczono i prześladowano chrześcijan. Szczególnym okrucieństwem wykazywał się namiestnik norycki Akvilinus, który w ogrodzie Laureakum uwięził 40 chrześcijan. Im to z pomoc pospieszył Św. Florian. Postanowił dodać otuchy chrześcijanom i udowodnić, że za tę wiarę należy poświęcić wszystko, nawet własne życie. Wówczas nie do pomyślenia było, aby dowódca oddziału, wysoko ceniony żołnierz mógł być wyznawcą religii chrześcijańskiej i stawiać opór rozkazom cesarskim. Początkowo Akvilinus starał się odwieść Floriana od wyznawania chrześcijaństwa i zmusić go do złożenia ofiary bogom pogańskim. Kiedy Florian odmówił został skatowany do nieprzytomności, a kiedy i to nie pomogło kazano go biczować, a potem ostrymi, zakrzywionymi żelaznymi kolcami szarpano jego ciało. Florian znosił te katusze mężnie, pozostał wierny swojej wierze, cały czas modląc się. Następnie przywiązano mu młyński kamień do szyi i zrzucono z mostu do rzeki Enns - stało się to 4 maja 230 roku. I oto kat, który strącił Floriana do rzeki nagle oślepł, a wzburzona rzeka umieściła zwłoki męczennika na wystającym kamieniu nadbrzeżnym, gdzie osłaniał go skrzydłami rozpiętymi w kształcie krzyża olbrzymi orzeł.

Patron strażaków, kupców bławatnych, piwowarów, kominiarzy.

Chroni od klęsk: ognia, wojny, powodzi, nieurodzaju i burzy.


 
Historia pożarnictwa w Pajęcznie

Historia pajęczańskiego pożarnictwa sięga roku 1909. Wtedy powstała Ochotnicza Straż Pożarna składająca się z 9 sekcji.

obraz3

Ochotnicza Straż Pożarna - 1909/1910 r.

 

obraz4

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej

obraz5

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej


 

Historia KP PSP w Pajęcznie

 

Początki zawodowego pożarnictwa sięgają roku 1956, w którym powołana została Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Pajęcznie. W 1975 roku, po reorganizacji administracyjnej kraju, komenda została rozwiązana. Obiekt strażnicy przejęła wówczas i użytkowała do roku 1990 tamtejsza OSP. 1 kwietnia 1990 roku komendant główny PSP powołał Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Pajęcznie.

 

obraz6

Komenda Rejonowa - 1990 r.

Dwa lata później, 1 lipca, rozwiązano Komendę Rejonową Straży Pożarnej w Pajęcznie, a w jej miejsce powołano Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą podlegającą pod Komendę Rejonową PSP w Kłobucku. Od 1 stycznia 1999 roku, tj. od wprowadzenia w życie reformy administracji publicznej, rozpoczęła funkcjonowanie Komenda Powiatowa PSP w Pajęcznie.

obraz7

Komenda Powiatowa PSP w Pajęcznie – 2000 r.

obraz8

 Do tej pory jednostka borykała się z trudnymi warunkami socjalnymi. Brakowało miejsca na przechowywanie sprzętu ratowniczego. Trudne były również warunki pracy komendy powiatowej PSP. Dlatego też rozpoczęto starania o pozyskanie funduszy na rozbudowę strażnicy. Starania zostały uwieńczone sukcesem i w 2000 roku rozpoczęto rozbudowę strażnicy. Powstało nowe skrzydło, w którym znajduje się część garażowo – socjalna.

obraz9

Rozbudowa – 2000 r.

obraz10

Rozbudowa – 2001 r.

obraz11

Rozbudowa – 2002 r.

obraz12

Rozbudowa – 2003r.

Środki na inwestycję przekazała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Duży wkład w rozbudowę strażnicy wnieśli sami strażacy. To oni z własnej inicjatywy założyli instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacyjną, wprawili okna i drzwi oraz położyli glazurę i terakotę.


Otwarcie strażnicy w

Komendzie Powiatowej PSP w Pajęcznie

 

5 listopada 2003 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku rozbudowanej strażnicy PSP w Pajęcznie oraz nadanie sztandaru tamtejszej Komendzie Powiatowej PSP. W uroczystości udział wzięli: nadbrygadier Piotr BUK - Zastępca Komendanta Głównego PSP - Zastępca Szefa OCK oraz przedstawiciele lokalnych władz administracji państwowej i samorządowej.

obraz13

 

Wręczenie sztandaru

obraz14

obraz15 obraz16

Czytany 11700 razy

CZAD I OGIEŃ

1

Kampania społeczna

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...


Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie MSWiA, świadomość Polaków dotycząca tlenku węgla i zagrożenia pożarowego jest niedostateczna. Dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, rozpoczęło kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź czujność”, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wspomnianych zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

GDY ZOBACZYSZ POŻAR

1

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, jednocześnie wezwać straż pożarną.
W celu ułatwienia lokalizacji pożaru przez jednostki straży pożarnej prosimy osoby zgłaszające (oczywiście jeśli jest to możliwe) o wyjście przed mieszkanie/blok i pokazanie miejsca zdarzenia oraz przekazanie informacji o zaistniałej sytuacji (które piętro, zagrożone osoby, podjęte czynności).

NIEBEZPIECZY GAZ

1

JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU
Gdy poczujesz gaz !!!zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i straż pożarną (ewentualnie administrację budynku),
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

plbebghrcsenetfrdehuitlvltptroruskslesuk

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.