Wydrukuj tę stronę
wtorek, 21 luty 2017 10:01

System szkolenia strażaków OSP

Ustawy o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej z sierpnia 1991 roku przypisały Państwowej Straży Pożarnej wiodąca role w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG).

W skład systemu wchodzą wytypowane Ochotnicze Straże Pożarne, spełniając wiodącą role w systemie reagowania gminy i powiatu. Pozostałe Ochotnicze Straże Pożarne mimo, że nie wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego również uczestniczą w działaniach ratowniczych.

Zgodnie z ustawa o ochronie przeciwpożarowej Ochotnicze Straże Pożarne są jednostkami ochrony przeciwpożarowej, a szczegółowe zadania oraz organizacje określa ich statut, który w części dotyczącej spraw ochrony przeciwpożarowej podlega uzgodnieniu z właściwym terenowo komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

Ich podstawowymi zadaniami wynikającymi ze statutu sa m. in.:

  • prowadzenie działalności majaczej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwowa Strażą Pożarna, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  • działania na rzecz ochrony środowiska.

SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - link


INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.